No 24. aprīļa līdz 8. maijam tiešsaistē norisinājās piecu augstskolu – Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Jūras akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Liepājas Universitātes – triecienprogramma „CrisisLab 2020”, kas pulcēja vairāk nekā 280 dalībniekus – studentus, nozaru speciālistus, mentorus, konsultantus un atbalstītājus. Studentu komandas meklēja risinājumus dažādu nozaru institūciju un uzņēmumu iesniegtajām problēmsituācijām, kas varētu sniegt atbalstu dažādām Latvijas tautsaimniecības nozarēm COVID-19 krīzes laikā.

„Ir noslēgušās divas darbīgas nedēļas, kuru laikā dalībnieki izstrādāja un prezentēja lieliskas idejas! Esam ieguvuši vairāku risinājumu prototipus, ko komandas varēs attīstīt tālāk”, ar gandarījumu atzīmē Latvijas Universitātes rektora vietniece digitālās sabiedrības jautājumos, profesore Signe Bāliņa. “Viens no nākotnes Universitātes izaicinājumiem ir radīt zināšanās un datos balstītas inovācijas, aktīvi iesaistoties valsts tautsaimniecības izaugsmē. Studentu aktīvā dalība „CrisisLab 2020” nepārprotami norāda uz potenciālu un iespējām, un šo iespēju izmantoja ne tikai studenti, bet arī uzņēmumi, kuri novērtē sadarbību ar augstskolām, ir gatavi pārmaiņām un netradicionāliem risinājumiem.”

Programmas laikā tika izstrādātas 25 idejas. Noslēgumā ekspertu komisija, kuras sastāvā bija Ventspils augstskolas Zinātņu un attīstības daļas vadītāja vietnieka p.i. investīciju piesaistes un projektu īstenošanas jautājumos Maija Cēbere, Latvijas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Tālis Juhna, Latvijas Universitātes vecākais eksperts Indra Trofimoviča, Latvijas Jūras akadēmijas projekta vadītāja Astrīda Rijkure un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle Katrīna Zariņa, atlasīja četrus daudzsološākos projektus četrās kategorijās, kas sīvā konkurencē izrādījās labākie un sadalīja naudas balvu fondu 20 000 eiro apmērā, ko nodrošināja organizatoru augstskolas.

Latvijas Universitātes balvu par risinājumu ar lielāko ietekmi uz krīzes pārvarēšanu saņēma komanda, kurā darbojās divi LU studenti - Kristers Nagainis un Inguna Kaniņa. Viņi izstrādāja pacientu pārvietošanas kameru, atsaucoties LMT iesniegtajai problēmsituācijai. Komandas mentors bija Roberts Gaižutis, konsultanti Elīna Lidere, Jēkabs Groskaufmanis un Aivars Ritovs.

Paziņojot nominantus, profesore Signe Bāliņa novēlēja balvu izmantot idejas tālākai attīstībai, sadarbojoties ar pētniekiem un IKT nozares ekspertiem, kā arī meklējot papildu finansējumu idejas tālākā realizācijā.

Rīgas Tehniskās universitātes balvu par labāko inženiertehnisko risinājumu saņēma komanda, kurā darbojās RTU studenti Konstancija Krūze, Jānis Birznieks,  Mārcis Birznieks un  Mārcis Magonis, kā arī LU studenti Krišjānis Buka, Georgijs Pliska un Lelde Elīna Liepiņa. Mentors – Gvido Grīnbergs. Komanda izstrādāja pandēmijas laika aproces prototipu, atsaucoties uz Nacionālo Bruņoto spēku problēmsituāciju.

Ventspils Augstskolas un Liepājas Universitātes balvu par risinājumu ar augstāko komercializācijas un ieviešanas potenciālu saņēma komanda, kurā darbojās Marta Muižniece (RTU), Karlīne Jonāse (LU) un Matīss Zemturis. Mentors Rolands Štrauhs. Komanda izstrādāja digitālo platformu Izglītības un zinātnes ministrijas problēmsituācijas risināšanai.

Latvijas Jūras akadēmijas balvu par risinājums ar lielāko ietekmi uz sabiedrību vai tās grupām saņēma komanda, kurā darbojas Biznesa augstskolas Turība studenti Karīna Villerte un Agate Zelča, kā arī Latvijas Universitātes studenti Dina Barena un Roberts Jankovskis. Mentori – Brigita Dalecka un Rudīte Vesere. Komanda strādāja pie rapšu vaska auduma maisiņa izstrādes, atbildot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas problēmsituāciju.

Pateicamies visiem uzņēmumiem un institūcijām, kuras iesniedza savas problēmsituācijas un nodrošināja konsultantus. Pateicamies mentoriem, kuri aktīvi darbojās, lai uzmundrinātu un motivētu komandas. Pateicamies arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai un Biznesa augstskolai Turība par aktivitātes atbalstu. Kā arī apsveicam visus nominantus un pārējās komandas, kuras aktīvi meklēja risinājumus šajā sarežģītajā laikā!

Iniciatīvu „CrisisLab” organizēja augstskolas, kas īsteno ERAF līdzfinansēto projektu “Inovāciju granti studentiem”: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Jūras akadēmija, Ventspils Augstskola, Liepājas Universitāte.