Ceturtdien, 5. aprīlī, Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centrā (MIC) aizvadīts “Datu analītikas izaicinājums” - seminārs, kurā datu analīzes entuziasti apguva dažādas datu analīzes pieejas, sākot no interaktīvas datu analīzes līdz pat mašīnmācīšanās (Machine Learning) un neirona ķēžu (Neural Networks) izmantošanai. Seminārā četras speciālistu komandas prezentēja risinājumus Tiesu administrācijas dotam uzdevumam - izmantot dažādus datus, lai prognozētu un noteiktu tiesvedības ilgumu.

Speciālistiem bija pieejami ap 10 tūkstošu ierakstu - dati par 2017. gadā pirmās instances tiesā izskatītajām trešās kategorijas civillietām. Viņu uzdevums, izmantojot šos datus, bija izstrādāt modeli, kas prognozētu dažādu tiesvedību ilgumu. Kopumā tika iesniegti 11 tiesvedības ilguma prognozēšanas modeļi, taču seminārā savus modeļus prezentēja četri labākie - Guntis Valters, Rīgas Tehniskās universitātes speciālisti 10 cilvēku komandā, Rita Žuka un Juris Krasts no LU, kā arī uzņēmums Visma Enterprise. 
“Esam priecīgi, ka semināram izdevās piesaistīt tik augsta līmeņa, kvalificētus speciālistus. Katram bija sava pieredze un interpretācija šādu datu izmantošanā - datu zinātne izskatās tehniska, taču tā arvien ir māksla. Daži no modeļiem bija tiešām ļoti augsta līmeņa, piemēram, LU izstrādātāis modelis - tas bija izstrādāts tik pilnīgs, ka jau pirmdien to varētu ievietot Tiesu administrācijas mājas lapā un sākt tiesvedības ilgumu prognozēt,” uzsver semināra vadītājs, datu analītiķis un Riga Power BI Meetup iniciators Aldis Ērglis.
Prezentāciju laikā dalībnieku starpā izcēlās plašas diskusijas - oponenti viens otru labprāt izaicināja, uzdodot tiešus  un skarbus jautājumus par izstrādātajiem modeļiem. Dalībnieki norādīja, ka seminārs bija ļoti vērtīga pieredze - iespēja salīdzināt zināšanas un savus darbus ar citiem, kam ikdienā pietrūkst gan laika, gan iespēju. Pirmo vietu ieguva Gunta Valtera izstrādātais modelis, kurā tika izmantota neironu tīkla pieeja. 
Tiesu administrācijas pārstāvis Jānis Dreimanis pēc visu grupu prezentācijām uzsvēra, ka publiskajai pārvaldei ir ļoti daudz sakrātu datu, taču ne visi tiek izmantoti kādu lēmumu pieņemšanā. Viņaprāt, uzdevums ir attaisnojis uzliktos mērķus, nesis praktisku labumu un zināmā mērā uzdevuma devējus arī pārsteidzis. 
“Sākotnēji, kad devām uzdevumu, šķita, ka modeļi būs ļoti līdzīgi, taču esam patīkami pārsteigti par rezultātu izkliedi un dalībnieku dažādām pieejām. Šādu uzdevumu devām arī pieredzējušiem tiesu ekspertiem un secinājām, ka datu analītiķi bijuši precīzāki - kamēr tiesu eksperti, prognozējot tiesvedības ilgumu, kļūdījās par pieciem mēnešiem, datu analītiķi - tikai par diviem,” sacīja J. Dreimanis, vēlreiz izceļot, ka datu analītikā ir liels potenciāls.
Semināra dalībnieki saņēma arī nākamo uzdevumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas - izvērtēt valsts pārvaldes institūciju klientu klātienes apkalpošanas centru optimizācijas iespējas. Dati, kas speciālistiem pieejami - klientu apkalpošanas centru izvietojums Latvijā, reģistrēto pakalpojumu skaits pēdējos divos gados, kā arī iedzīvotāju skaits šogad, 2020. un 2030. gadā. 
Seminārā iesaistās trīs puses - LU, valsts pārvaldes uzņēmumi ar datiem un datu analīzes speciālisti, kuri prot un zina, kā analizēt datus rezultātu iegūšanai. Ideja par šāda semināra organizēšanu radās LU sadarbībā ar Microsoft. “Ir daudz informācijas par datu analītiku, to rīkiem un iespējām, taču trūkst praktisku uzdevumu ar sabiedrībai saprotamiem risinājumiem, kas uzlabotu dalībnieku kompetences,” semināra mērķi izklāstīja Katrin Gulbis-Vekmane LUMIC vadītāja. Viņa uzsvēra, ka datu izmantošana problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā ir viens no izaicinājumiem - kā privātajā sektorā, tā publiskajā pārvaldē.