Latvijas Universitātes (LU) un citu augstskolu studenti aicināti piedalīties LU Jauno tehnoloģiju dienas pasākumā Ideju laboratorijā, kurā varēs ģenerēt un izstrādāt idejas universitātes attīstībai, kā ari iegūt naudas balvas!

2022.gada 19. un 20. maijā notiks LU Jauno tehnoloģiju dienas, kad divu dienu garumā, radošu ideju mutulī, tiks radīti dažādi risinājumi universitātes ilgtspējīgai attīstībai un zinātnes izaugsmei. Pirms Ideju laboratorijas būs iespēja apmeklēt noderīgas lekcijas un pasākumus. Šogad Ideju laboratorijas virstēma ir zinātne bez robežām, tāpēc dalībniekiem, strādājot komandās, būs lieliska iespēja piedāvāt savas idejas, kā ieinteresēt jauniešus par zinātni, kā arī radīt datos un pētniecībā balstītus risinājumus studentu, mācībspēku un pētnieku ikdienas uzlabošanai.

Ideju laboratorija ir nozīmīgs pasākums, kurā aicināts piedalīties ikviens students – gan no LU, gan no citām universitātēm. Tā būs lieliska iespēja ielūkoties zinātnes attīstībā un rast plašāku skatījumu uz to, ka zinātne ir mums visapkārt. Ja Tev ir ideja, kā padarīt Latvijas Universitāti par vēl labāku vietu studijām, pētniecībai un jaunu ideju radīšanai – piesakies Ideju laboratorijai.

Ideju laboratorijā studenti darbosies grupās, kurās strādās pie dažādiem unikāliem risinājumiem universitātes pilnveidošanai. Divu dienu laikā būs jātop prezentācijai, kurā studentiem jāparāda idejas realizācija, kas sastāv no mērķauditorijas, izmaksām un idejas ilgtspējības. Otrajā pasākuma dienā komandām būs iespēja uzklausīt jomas ekspertu viedokli, kā arī dienas beigās sava ideja būs jāprezentē Jauno tehnoloģiju dienas žūrijai, kas sniegs katras idejas novērtējumu. Komandas atbalstīs zinoši mentori, kā arī katram dalībniekam būs iespēja paplašināt savu redzesloku lekcijās un diskusijās ar jomas ekspertiem.

Studenti, kas izmantojuši šo iespēju, stāstot par savu pieredzi, saka, ka Ideju laboratorija ļauj iepazīsties ar dažādiem veidiem, kā, sadarbojoties ar citiem studentiem, mentoriem un jomas ekspertiem, nonākt pie labākā risinājuma kādai idejai. Dalība pasākumā nodrošina ikviena spēju radoši domāt un darīt, iegūt vērtīgus kontaktus nākotnei un spert soli pašizaugsmē un savā profesionālajā pilnveidē.  

PIESAKIES IDEJU LABORATORIJAI: ŠEIT