Digitālo prasmju pilnveides programma Baltijā

Vairāk informācijas par programmu iespējams atrast lapas angļu valodas versijā!

Šobrīd ikvienam ir skaidrs, ka pasaule mainās. Inovācijas un nepārtraukta tehnoloģiju attīstība ir kļuvusi par normu gan akadēmiskajā, gan darba vidē. Tieši tāpēc jaunu prasmju apgūšana kļūs par nozīmīgu komponenti cilvēku un uzņēmumu attīstības un konkurētspējas pilnveidei.

Lai atbalstītu mūsdienīgu zināšanu apguvi Microsoft savas globālās iniciatīvas ietvaros sadarbībā ar Latvijas Universitātes Inovāciju centru LUMIC, ISM Vadības un ekonomikas universitāte Viļņā un Igaunijas Biznesa skolu Tallinā radījusi personīgās attīstības programmu – “Digitālo prasmju pilnveides programma Baltijā”. Programmas ietvaros ir iespēja izvēlēties un bez maksas apgūt kādu no četriem programmā piedāvātajiem kursiem:

Biznesa analīze

Šis virziens ietver prasmes darbā ar datiem, piemēram, datu vizualizāciju un analīzi, mākoņdatošanas pamatus un to pielietojumu biznesa attīstībai.

Datu analīze

Mācoties datu analīzi, tiek piedāvāts apgūt datu vizualizācijas pamatus, iemaņas darbā ar Microsoft platformu Power BI un citas pamatzināšanas, kas palīdzēs izmantot datus ikvienā jomā.

Bezkoda un mazkoda programmu izstrāde

Šī kursa ietvaros tiks apgūta programmatūras un sistēmu projektēšana kā arī izstrādes un testēšanas metodes

Lietotņu veidošana

Zināšanas par lietotņu izstrādi, ļaus izstrādāt lietotnes, kas palīdzēs vienkāršot, pārveidot un automatizēt biznesa procesus.

Par programmas norisi

Mācību programma ir balstīta uz pašmācību – katrs programmas dalībnieks 8 nedēļu garumā zināšanas apgūst sev piemērotā laikā un ātrumā, izmantojot Microsoft Learn platformā pieejamos mācību resursus.

Pašmācība ir papildināta ar praktiskām nodarbībām, kuru laikā mācību programmu vadītāji ar nozares ekspertiem dalās pieredzē, kā iegūtās zināšanas iespējams pielietot praksē.

Pēc mācību programmas beigām motivētākajiem programmas dalībniekam ir iespēja izvēlēties nokārtot Microsoft sertifikācijas eksāmenu un veiksmīgas nokārtošanas gadījumā saņemt pasaulē atzītu sertifikātu, kas apliecinās Jūsu prasmes jaunāko tehnoloģiju apguvē.

Tāpat programmas ietvaros motivētākajiem kursa dalībniekam būs iespēja pieteikties virtuālai praksei, kuras ietvaros programmas dalībnieks iegūtās zināšanas varēs izmēģināt un pielietot praktiski.  

Mācību sākums 2021.gada janvārī. Mācības ir bez maksas un norit angļu valodā.