Pagarināts projekta KC-PI-2017/102 “Uz genoma un veselības datiem balstītas vēža prognozēšanas infrastruktūras izveide” termiņš no 01.10.2018. līdz 31.12.2021. Pagarinājuma laikā tiks finalizēta izstrādātā produkta komercializācija. 2021.gada septembrī - oktobrī tiks veiktas produkta prezentācijas veselības nozarei - slimnīcām, VM, NVD, medicīnas jomas komersantiem, kā arī nodrošināta dalība atbilstošās izstādēs, kontaktbiržās. Paralēli tiks izstrādāta komercializācijai nepieciešamā dokumentācija, lai pēc projekta beigām sekmīgi piedāvātu izstrādāto produktu tirgū.