Latvijas Universitātes (LU) rektora vietniece digitālās sabiedrības jautājumos profesore Signe Bāliņa uzsvēra zināšanu, prasmju un mākslīgā intelekta lomu digitālās transformācijas īstenošanā diskusijā, kas 6. septembrī notika Atēnās, Grieķijā, Microsoft Centrālās un Austrumeiropas augstākā līmeņa vadītāju konferencē.

Prof. Signe Bāliņa diskusijā norādīja, ka tieši gudra mākslīgā intelekta lietošana turpmākajos gados visbūtiskāk ietekmēs sabiedrību - cilvēku ikdienu jau patlaban maina un uzlabo dažādi viedi meklēšanas un navigācijas rīki, kā arī personīgie asistenti. Taču tie ir vien redzamākie jauno tehnoloģiju lietošanas veidi. Ņemot vērā mākslīgā intelekta pieaugošo ietekmi, arī LU tas ir viens no pētniecības virzieniem, īpaši pievēršoties mākslīgā intelekta izmantošanai medicīnā un biomedicīnā. “Mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanas izmantošana medicīnā radīs jaunas un efektīvākas precīzijas medicīnas un agrīnas diagnostikas metodes. Lai to veiktu, ir nepieciešams apkopot un analizēt lielus medicīnas un gēnu datu masīvus, un ir nepieciešamas zināšanas, kā šo analīzi veikt. Tie nav ātri iegūstami rezultāti, bet tas ir virziens, kuru attīstām un kur redzam lielu potenciālu” sacīja prof. S. Bāliņa. Vieda tehnoloģiju izmantošana, pēc S. Bāliņas domām, ir ļoti svarīga katras universitātes konkurētspējai, tāpēc LU strādā pie stratēģijas, kā ieviest un izmantot jaunākās tehnoloģijas pētniecības, studiju un administratīvo procesu atbalstam. LU ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar korporāciju Microsoft – to pierāda LU un Microsoft Inovāciju centrs (LUMIC), kas pavisam drīz, 13. septembrī, atzīmēs gada jubileju. LUMIC tiekas pētnieki, studenti, informācijas tehnoloģiju un citu nozaru eksperti, lai rastu jaunas idejas lielo datu un mākslīgā intelekta lietojumiem visdažādākajās jomās. Inovāciju centra mērķis ir kļūt par mākslīgā intelekta centru Baltijā. “Apvienojot LU pētniecības kapacitāti un Microsoft tehnisko ekspertīzi, kopīgi strādājot pie ambicioziem, liela mēroga projektiem, LU ir ieguvusi gan valsts, gan industrijas pārstāvju uzticību un gatavību sadarboties šo projektu īstenošanā,” uzsvēra prof. S. Bāliņa, piebilzdama, ka sadarbībā ar Microsoft pētniekiem un speciālistiem darbs pie jauniem un inovatīviem risinājumiem ris daudz ātrāk.