Gēnu un veselības datu ezera izveide vēža prevencijai ir pirmais pilotprojekts, kas sniegs iespēju testēt izstrādāto infrastruktūru, to pielietojot plaušu vēža izpētei. Šim risinājumam ir augsts potenciāls tikt pielietotam gan pētniecībā, gan precīzajā medicīnā (precision medicine), un tas tiks izmantots attiecīgi piecās, savstarpēji saistītās projekta daļās:

Datu ieguve;

Datu apstrāde un anonimizācija;

Datu analīze;

Datu nodrošināšana pētniecībai un precīzajai medicīnai;

Lietotāju interfeisa un infrastruktūras analīze.

Tiek izstrādāta laboratorija, kurā būs pieejami jaunākie medicīnas tehnoloģiju sasniegumi un atvērtajos datos balstīta infrastruktūra (data lake). Tā kalpos kā platforma genomikas lietišķajiem pētījumiem, kā arī lai nodrošinātu pakalpojumus veselības aprūpes industrijas pārstāvjiem. Tā piedāvās jēgpilnus datus un interfeisa risinājumus (ieskaitot dažādus sekvencēšanas rīkus), lai veicinātu efektīvu un precīzu lēmumu pieņemšanu vēža ārstēšanā, un rezultātā arī optimizētu veselības aprūpes sistēmas izmaksas. Piecas iepriekšminētās projekta sadaļas tiks pielietotas plaušu vēža saslimstības gadījumos, izmantojot Latvijas genoma datubāzi un veselības aprūpes datus, lai izstrādātu jaunu metodi plaušu vēža saslimstības riska noteikšanai, diagnostikai, prognozēšanai un efektīvas terapijas izstrādei.

Projektu ir paredzēts veidot kā atvērtu platformu, lai piesaistītu galvenos industrijas pārstāvjus, lai sniegtu viņiem iespēju pilotēt savus risinājumus valstiska mēroga projektā.

Ir sagaidāms, ka pirmie darbi platforma tiks veikti 2018. gadā, un jau 2020. gadā plānots iegūt pirmos lietišķo pētījumu rezultātus.