Biznesa ideju atbalsta programma tiek organizēta, lai palīdzētu dalībniekiem attīstīt viņu idejas līdz līmenim, kurā tās var piesaistīt citus finanšu atbalsta instrumentus. Apstiprinātajiem pretendentiem tiks nodrošināti informatīvi un tīklošanās pasākumi, konsultatīvais atbalsts, kā arī dažādi praktiski atbalsta pasākumi.

Mērķis - Veicināt jaunu komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, sniedzot atbalstu studentiem zinātniski ietilpīgas biznesa idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei vismaz vienā no LU pārstāvētajām atbalstāmajām jomām. Izstrādēs iesaistītie studenti saņems stipendijas, kā arī tiks nodrošināts zinātnisko vadītāju atalgojums. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta studentu mobilitāte.