Latvijas Universitātes Inovāciju grantu programma ir iespēja atbalstīt talantīgākos jauniešu un vairot Latvijas uzņēmumu produktivitāti un globālo konkurētspēju.

Programmas mērķis: Sekmēt LU studējošo inovācijas spēju, risinot uzņēmējiem un sabiedrībai nozīmīgus jautājumus, lai vairotu Latvijas starptautisko konkurētspēju un labklājību.

Programmas īstenošanas termiņš: 2019. – 2022. gads

Programmas aktivitātes un paredzamie rezultāti līdz 2022. gadam:

  • Programmā iesaistītie studenti – 3000
  • Īstenotie lietišķie pētījumi - 10
  • Radītās inovācijas – 100
  • Inovāciju prakses vietas – 300
  • LU studentu Biznesa inkubatora dalībnieku skaits - 200
  • IceBreaker festivāls – 4 pasākumi un 1500 dalībnieki
  • Jauno tehnoloģiju & inovāciju diena – 4 pasākumi un 1000 dalībnieku
  • Hakatoni un inovāciju kursi - 50

Programmas finansējums: ERAF finansējums -  3,3 milj. EUR apmērā, kā arī uzņēmumu un privātpersonu atbalsts

Gudros jau stiprina:

Inovāciju grantu projekts studentiem Latvijas Universitātē Nr. 1.1.1.3/18/A/007