Mūsdienu digitālajā laikmetā veiksmīga un efektīva uzņēmuma darbība vairs nav iedomājama bez lietojumprogrammām, kas atbalsta tā iekšējās funkcijas. Pareizo rīku izmantošana ļauj darbiniekiem no datiem iegūt vislielāko vērtību, uzlabot procesu lietderību, samazināt manuālo darbu un palielināt kopējo darba efektivitāti. Bezkoda un mazkoda programmu izstrāde un lietotņu veidošana dod iespēju ikvienam automatizēt darbplūsmas un izstrādāt lietojumprogrammas, kas uzņēmuma vai iestādes ikdienu padara efektīvāku. 

Šajā modulī tiek apgūti programmatūras un sistēmu projektēšanas pamatprincipi, kā arī izstrādes un testēšanas metodes. Iegūtās zināšanas par lietotņu izveidi ļauj izstrādāt lietotnes, kas palīdz vienkāršot, pārveidot un automatizēt biznesa procesus daudz efektīvākai un veiksmīgākai uzņēmuma vai iestādes darbībai.

Īsumā

Kurss norisinās gan latviešu, gan angļu valodās. Kursa uzsākšanas datumi pieejami te:  www.balticinternships.eu . Katram kursam ir pieejami ieraksti un tos var turpināt pagūt pašmācības ceļā. 

 

Programmas saturs:

1. Bloks (Describe the business value of Power Platform)

 1. Power Platform - Introduction, business value, and demos
 2. Introduction to Power Platform
 3. Introduction to Power Apps
 4. Introduction to Power Platform developer resources
 5. Get started with configuration in Dynamics 365
 6. Manage dynamics 365 model-driven app settings and security

2. Bloks (Identify the core components of Power Platform)

 1. Introduction to Common Data Service
 2. Introduction to model-driven apps and Common Data Services
 3. Get started with Common Data Services
 4. Get started with AI Builder
 5. Manage models in AI Builder

3. Bloks (Demonstrate the capabilities of Power BI)

 1. Discover data analysis
 2. Get started building with Power BI
 3. Introduction to Power BI
 4. Get data with Power BI Desktop
 5. Get data in Power BI (For advanced learners)
 6. Clean, transform, and load data in Power BI (For advanced learners)
 7. Model data in Power BI
 8. Use visuals in Power BI
 9. Explore data in Power BI
 10. Publish and share in Power BI
 11. Use DAX in Power BI Desktop (For advanced learners)
 12. How to build a simple dashboard

4. Bloks (Describe the capabilities of Power Apps)

 1. Get started with Power Apps
 2. Canvas app
  1. Customize a canvas app in Power Apps
  2. Manage apps in Power Apps
  3. Author a basic formula to change properties in a Power Apps canvas app
  4. Author a basic formula to change behaviors in a Power Apps canvas app
  5. Author a basic formula that uses tables and records in a Power Apps canvas app
 3. Model-Driven app
  1. Introduction to model-driven apps and Dataverse
  2. Get started with Dataverse
  3. Get started with model-driven apps in Power Apps
  4. Configure forms, charts, and dashboards in model-driven apps
 4. Portals
  1. Introduction to Power Apps portals
  2. Explore Power Apps portals
  3. Discover Power Apps portals features
  4. Power Apps portals architecture
  5. Explore Power Apps portals Studio

5. Bloks (Demonstrate the capabilities of Power Automate)

 1. Introduction to Power Automate
 2. How to build an automated solution
 3. Get started with Power Automate
 4. Introduction to Business Process flows in Power Automate
 5. Create an immersive business process flow in Power Automate
 6. Understand advanced business process flow concepts in Power Automate
 7. Introduction to expressions in Power Automate

6. Bloks (Power Query, calculated fields and data risks mitigation)

 1. Introduction to Power Virtual Agents
 2. How to build a basic chatbot
 3. Get started with Power Virtual Agents bots
 4. Enhance Power Virtual Agents bots

Manage topics in Power Virtual Agents